എന്നെക്കുറിച്ച്

കാഴ്ചക്കാര്‍

2012, ജൂൺ 9, ശനിയാഴ്‌ച

മലമുകളിലൂടെ


ഡിങ്കന്‍


ഉയരങ്ങളില്‍


2012, ജൂൺ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പുല്‍മേടുകല്‍ക്കപ്പൂറത്ത്


കിച്ചുതാഴ്വര


കിച്ചു


അകലേക്ക് നോക്കി