എന്നെക്കുറിച്ച്

കാഴ്ചക്കാര്‍

2012, ഓഗസ്റ്റ് 18, ശനിയാഴ്‌ച

അമ്പലമുറ്റത്തെ മഴയില്‍


സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍


ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പന്‍


ഭാവങ്ങള്‍


നേരാണോ


എരിവുണ്ടോ


കടപ്പുറത്ത് കൂടി


അകലേക്ക് നോക്കി


യക്ഷി


ശകുന്തള


ചിലുമ്പിപ്പുളി


കടലിന്നവകാശികള്‍


കിച്ചു


കുള്‍ച്ചുവാ