എന്നെക്കുറിച്ച്

കാഴ്ചക്കാര്‍

2012, ഒക്‌ടോബർ 9, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്റെ പൊന്നച്ഛോ നമിച്ച് !!!!


പച്ച


കാക്കപ്പൂ


ഇരുളില്‍ ഒരു പൂക്കണി


വെയിലില്‍


പൂച്ചമീശ


മന്ദാരപ്പൂ


ഒരു പൂക്കാലം


ഡിങ്കി ഡിഗാ


തേന്‍പാത്രം


മഞ്ഞിലൂടേ


ലോ ലവിടെ, അങ്ങ് മണ്ടേല്


ഇന്നിത് ശരിയാക്കിയിട്ടേ ഒള്ളു

 ദെന്തൂട്ടാ ഇത്

പൊളിച്ചടുക്കിയാലോ

ദിങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയാ !!


നന്ദികയും അമ്മയൂം
മരണവും ജീവിതവും


കുടുംബം
എന്ത്ടാ ങേ എന്ത്ടാ


ഛൊ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം


അമ്മമാര്‍


പുഴ പാടുമേതോ


വെണ്മയോ