എന്നെക്കുറിച്ച്

കാഴ്ചക്കാര്‍

2011, ജൂൺ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആരാരുമറിയാതെഇങ്ങനെയും പൂക്കളുണ്ടാവാം, ആരാരുമറിയാതെ, ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ 
പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടില്‍ പൂത്തു കൊഴിയാന്‍ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവര്‍,
ചില മനുഷ്യരേപ്പോലെ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: