എന്നെക്കുറിച്ച്

കാഴ്ചക്കാര്‍

2011, ജനുവരി 5, ബുധനാഴ്‌ച

തുളസിപ്പെണ്ണ്സന്ധ്യാവന്ദനം

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. തുളസി എനിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്..
    രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാണുംബോൾ ആ സുഗന്ധം കൂടി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു..!!!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ